[tintuc]KEY bản quyền phần mềm Dân Trí Soft "mua một lần dùng vĩnh viễn", KEY bản quyền chỉ được cấp dành riêng khách hàng mua bản quyền phần mềm Dân Trí Soft tại: mua bản quyền

Key bản quyền chỉ được cấp khi ban mua phần mềm nhé !


 Khi nhận được email của quý khách, Dân Trí Soft sẽ gửi KEY bản quyền qua email là chuỗi số gồm 4 số (ví dụ 1234), bạn lưu ý KEY bản quyền là duy nhất, nếu nhập sai KEY bản quyền ngay lập tức phần mềm sẽ khóa chức năng.

Sau khi nhận được KEY bản quyền, bạn kích hoạt KEY này theo hướng dẫn chi tiết:

Cách kích hoạt:

1. Đăng nhập vào phần mềm, vào Hệ thống>>Đăng ký bản quyền.

2. Ngay trên dòng module cần kích hoạt, gõ vào ô trống (ô gõ key), bắt buộc phải gõ đúng KEY được gửi nhé.  Khi gõ xong nhấn nút Đăng ký bên cạnh.
Sẽ có thông báo "Đăng ký bản quyền thành công".
Lần lượt gõ KEY bản quyền với các module khác (nếu mua nhiều module).

3. Thoát phần mềm và đăng nhập lại để hoàn tất khâu kích hoạt bản quyền.

Chú ý: Khi kích hoạt thành công, hãy tạo bản sao lưu (backup) dữ liệu bằng cách: đăng nhập phần mềm, vào module hệ thống, chọn chức năng sao lưu dữ liệu và trỏ đường dẫn để sao lưu (thông thường chọn đường dẫn là ổ D>>DanTriSoft), mục tiêu là để phòng ngừa các rủi ro về dữ liệu.
[/tintuc]

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC